سیری در سخن بزرگان

هفته اول مرداد

شنبه ( 4 / 5 / 93 ) : « فهمیدن همیشه بهتر از آموختن است .   » لوبون

یکشنبه ( 5 / 5 / 93 ) : « اندوخته ای با ارزش تر از تندرستی ، نمی شناسم .  » حکیم ارد بزرگ

دوشنبه ( 6 / 5 / 93 ) : « اگر می خواهی زیاد عمر کنی ، در جوانی پیر شو . »مثل اسپانیایی

سه شنبه ( 7 / 5 / 93) : «بدگویی پشت سر دیگران آخرین کوشش ناتوان است . »امام علی  ( ع)

چهارشنبه ( 8 / 5 / 93 ) : «کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که بخواهند . »شارل دوگل

پنج شنبه ( 9 / 5 / 93 ) : « خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند . » حکیم ارد بزرگ

جمعه ( 10 / 5 / 93 ) : « چون راه رفتن آموختم به دویدن پرداختم .   »نیچه

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 10:14  توسط محمد | 

هفته پنجم تیر

شنبه ( 28 / 4 / 93 ) : « کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچ گاه خوشبخت نخواهد شد .   » اپیکور

یکشنبه ( 29 / 4 / 93 ) : « پیران جهان دیده همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند .  » حکیم ارد بزرگ

دوشنبه ( 30 / 4 / 93 ) : « هنگامی که مصمم به عمل شدید ، باید درهای تردید را کاملا مسدود کنید . »نیچه

سه شنبه ( 31 / 4 / 93) : «سه چیز خیلی سخت است ، فولاد ، الماس و خویشتن شناسی. » فرانکلین

چهارشنبه ( 1 / 5 / 93 ) : «پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند . »حکیم ارد بزرگ

پنج شنبه ( 2 / 5 / 93 ) : « حتی ضرب المثل های کوتاه ، بدنبال تجربه های طولانی ساخته شده اند . » سروانتس

جمعه ( 3 / 5 / 93 ) : « فهمیدن همیشه بهتر از آموختن است .   » لوبون

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت 12:26  توسط محمد | 

هفته چهارم تیر

شنبه ( 21 / 4 / 93 ) : « مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر .   »پرمودا باترا

یکشنبه ( 22 / 4 / 93 ) : « شجاعت مانند عشق از امید تغذیه می کند .  » ناپلئون بناپارت

دوشنبه ( 23 / 4 / 93 ) : « تعصب چشم های بینا را نابینا و گوشهای شنوا را ناشنوا می کند . »ابوریحان بیرونی

سه شنبه ( 24 / 4 / 93) : «کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آن را هم نمی تواند حفظ کند . » ریشتر

چهارشنبه ( 25 / 4 / 93 ) : «ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنامه فردوسی می بینند و هر دودمانی که باشند بر آن راه خواهند بود . »حکیم ارد بزرگ

پنج شنبه ( 26 / 4 / 93 ) : « یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی . » بایزید بسطامی

جمعه ( 27 / 4 / 93 ) : « کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچ گاه خوشبخت نخواهد شد .   » اپیکور

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393ساعت 12:46  توسط محمد | 

هفته سوم تیر

شنبه ( 14 / 4 / 93 ) : « صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست .   » کارلایل

یکشنبه ( 15 / 4 / 93 ) : « مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام می دهد .  » کنفوسیوس

دوشنبه ( 16 / 4 / 93 ) : « هیچ گاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هرکسی داشته باشند .»حکیم ارد بزرگ

سه شنبه ( 17 / 4 / 93) : «پیشینه کهن پر است از داستان های بریده شدن نای دژخیمان به دست مردم . » حکیم ارد بزرگ

چهارشنبه ( 18 / 4 / 93 ) : « انان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد ، آرام و متواضع تر است . »منتسکیو

پنج شنبه ( 19 / 4 / 93 ) : « شادی مومن در چهره اش و اندوه در قبلش است . » امام علی ( ع )

جمعه ( 20 / 4 / 93 ) : « مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر .   »پرمودا باترا

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 14:33  توسط محمد | 

هفته دوم تیر

شنبه ( 7 / 4 / 93 ) : « پاکترین نگاه مهرآمیز را در چشمان پدر و مادر خویش جستجو کن .   » حکیم ارد بزرگ

یکشنبه ( 8 / 4 / 93 ) : « آنجا که طبیعت توقف می کند ، هنر آغاز می شود .  » ویل دورانت

دوشنبه ( 9 / 4 / 93 ) : « آن چه هستی ، باش .» نیچه

سه شنبه ( 10 / 4 / 93) : «اگر دیگران را با زیبا ترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه اورا دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گوییم . » حکیم ارد بزرگ

چهارشنبه ( 11 / 4 / 93 ) : «غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است   والت دیسنی

پنج شنبه ( 12 / 4 / 93 ) : « انسانیت نیازمند حقیقت است . » بیکن

جمعه ( 13 / 4 / 93 ) : « صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست .   » کارلایل

+ نوشته شده در  شنبه هفتم تیر 1393ساعت 12:22  توسط محمد | 

هفته اول تیر

شنبه ( 31 / 3 / 93 ) : « نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند و نه چندان درشتی که از تو سیر گردند .   » سعدی

یکشنبه ( 1 / 4 / 93 ) : « پشتکار ، ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است .  » آنتونی رابینز

دوشنبه ( 2 / 4 / 93 ) : « اختلاف ، فکر را ریشه کن می سازد .» حضرت علی (ع)

سه شنبه ( 3 / 4 / 93) : « فرزندان نیکخو ، برای نگه داری و کمک به پدر و مادر خویش ، برهم پیشی می گیرند . » حکیم ارد بزرگ

چهارشنبه ( 4 / 4 / 93 ) : « آنکه بیش از اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام می دهد  شیللر

پنج شنبه ( 5 / 4 / 93 ) : « باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن . » ابوالعلا

جمعه ( 6 / 4 / 93 ) : « پاکترین نگاه مهرآمیز را در چشمان پدر و مادر خویش جستجو کن .   » حکیم ارد بزرگ

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم تیر 1393ساعت 9:10  توسط محمد | 

هفته چهارم خرداد

شنبه ( 24 / 3 / 93 ) : « گروه ، توان افزون آدمیان است .  » حکیم ارد  بزرگ

یکشنبه ( 25 / 3 / 93 ) : « اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آنرا فراموش کن و دنبال حقیقت برو آنگاه بهر دو خواهی رسید هم حقیقت و هم عظمت .  » سنگا

دوشنبه ( 26 / 3 / 93 ) : « اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز کلامی بر زبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند .» اسمایلز

سه شنبه ( 27 / 6 / 93) : « بسیاری از جنگ ها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است . » حکیم ارد بزرگ

چهارشنبه ( 28 / 3 / 93 ) : « اشتباه را تصحبح نکردن خود اشتباه دیگریست   کنفوسیوس

پنج شنبه ( 29 / 3 / 93 ) : « هرچه بیشتر بر بار حافظه بیفزایید حافظه تان قویتر می گردد و هرچه بیشتر به آن اعتماد کنید قابل اعتمادتر می گردد . » توماس دوکوئین

جمعه ( 30 / 3 / 93 ) : « نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند و نه چندان درشتی که از تو سیر گردند .   » سعدی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393ساعت 9:34  توسط محمد | 

هفته سوم خرداد

شنبه ( 17 / 3 / 93 ) : « پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  » حکیم ارد  بزرگ

یکشنبه ( 18 / 3 / 93 ) : « آنکه تندرستی دارد امید دارد و آنکه امید دارد همه چیز دارد .  » حکیم ارد بزرگ

دوشنبه ( 19 / 3 / 93 ) : « نمی گویم دستخوش هیجان نشو ، اما خودت را به آتش هیجان نسوزان .» مثل انگلیسی

سه شنبه ( 20 / 6 / 93) : « مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد . » مثل چینی

چهارشنبه ( 21 / 3 / 93 ) : « کار آفرینی را ، یک ارزش بدانیم تا تهی دستی از میان رود  حکیم ارد بزرگ

پنج شنبه ( 22 / 3 / 93 ) : « هرگاه زندگی با عشق و شور را برمی گزینید زندگی نیز عضق و شور خود را برای شما برخواهد گزید  . » باربارا دی آنجلیس

جمعه ( 17 / 3 / 93 ) : « گروه ، توان افزون آدمیان است .   » حکیم ارد بزرگ

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم خرداد 1393ساعت 8:26  توسط محمد | 

هفته دوم خرداد

شنبه ( 10 / 3 / 93 ) : « اهل بازار ، پرواز نمی کنند و پرنده هم نمی بینند.  » حکیم ارد  بزرگ

یکشنبه ( 11 / 3 / 93 ) : « هر کس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است .  » گالیله

دوشنبه ( 12 / 3 / 93 ) : « آینده ها به نظر بزرگ جلوه می کنند ولی وقتی که گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند .» مترلینگ

سه شنبه ( 13 / 6 / 93) : « تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن از کلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است. » سیسرون

چهارشنبه ( 15 / 3 / 93 ) : « انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمزند که خیال می کند دیرگران را فریب داده است .»لارشفوکو

پنج شنبه ( 16 / 3 / 93 ) : « استعداد های نهفته درون خود را کشف و شکوفا کنید . » آنتونی رابینز

جمعه ( 17 / 3 / 93 ) : « پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .   » حکیم ارد بزرگ

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم خرداد 1393ساعت 9:47  توسط محمد | 

هفته اول خرداد

شنبه ( 3 / 3 / 93 ) : « ارتباطات نه تنها جوهره حیات انسانی است بلکه مایملک حیاتی زندگی اوست.  » آنتونی  رابینز

یکشنبه ( 4 / 3 / 93 ) : « نوروز ایرانیان، فرخنده جشن زمین و آدمیان است و چه روزی زیباتر از این ؟ .  » حکیم ارد بزرگ

دوشنبه ( 5 / 3 / 93 ) : « بدون دانستن اینکه کیستم و چرا اینجا هستم ،زندگی ناممکن است .» تولستوی

سه شنبه ( 6 / 6 / 93) : « جشن های پیاپی میهنی نرم خویی و دوستی را دبین مردم زیاد می کند . » حکیم ارد بزرگ

چهارشنبه ( 7 / 3 / 93 ) : « خدایا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است .»گوته

پنج شنبه ( 8 / 3 / 93 ) : « روح انسانی ، واقعا تسخیر ناپذیر است   . » آنتونی رابینز

جمعه ( 9 / 3 / 93 ) : « اهل بازار ، پرواز نمی کنند و پرنده هم نمی بینند .   » حکیم ارد بزرگ

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 12:6  توسط محمد | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دقت و سیر در سخنان به ما نکاتی می آموزد که شاید هرگز آنها را تجربه نکنیم .

پیوندهای روزانه
جناح آنلاین
دانشگاه آزاد اسلامی جناح
پایگاه کنکور
شهرداری جناح
جامعه مجازی ایرانیان
سایت احمد جباری
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
شهریور 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهریور 1389
آرشيو
آرشیو موضوعی
اخبار
پاسخ به سوالات
سروده های ناصر چمن پیرا
مقالات علمی و آموزشی
گروههای آموزشی
آثار معلمان و . . .
کتاب های درسی و آموزشی
نمونه سوالات امتحانی
لباس فرم مدارس
نتایج کنکور و قبولی دانشگاه
برچسب‌ها
هیچ (1)
دریافت بخشنامه (1)
جذب سرباز معلم هرمزگان (1)
راهنمای کامل ثبت نام دانش آموزان سناد (1)
پیوندها
سازمان سنجش
بلاگفا
جناح 83
دانشگاه آزاد اسلامی جناح
وبلاگ دبستانیها معلم کلاس پنجم( مصطفی راد)
دبستان توحید جناح
وبلاگ معلم جناحی ( شهرام شجاعی )
لینک باکس معلمان
مدرسه اینترنتی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
وبلاگ هیچ در زبان انگلیسی
گوگل
یاهو
پیک آموزشی ( اخلاق نیک )
پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان
جناح قلب تپنده هرمزگان ( زیباترین عکسهای جناح)
حکمت ایلود آموزش ابتدایی شهرستان بستک
اتحادیه انجمن آموزشی معلمان فیزیک ایران
جناح آنلاین
آموزنده ها
هرنگ زیبا
حسابداری و پرسش و پاسخ
باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح
آثار سخنسرایان پارسی‌گو
مجله گل آقا
بشاگرد
روزنامه ندای هرمزگان
دریا نیوز
جناح عکس
خالو راشد
صبح ساحل
سلام کوخرد
اندیشگاه معلم کانون تفکر
جناح قلم (سایت دینی فرهنگی اجتماعی جناح)
معلم گرامی
کدبانوی جناحی( آشپزی )
کهنه اوز
زیبانیوز وبلاگ دانش و سرگرمی معلمان و دانش آموزان
بانک ملی ایران
تنور داغ ورزش هرمزگان
انجمن فرهنگی،تربیتی روستاهای کهنه وشهرک
برنامه های رایگان ویژه مدارس
پایگاه آموزش زبان
کارشناس آموزش ابتدایی ( عابری )
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور
خانه معلم های سراسر کشور
تنب کوشک
مشاور مدرسه
جناح موبایل
تدریس**یادگیری**ارزش یابی
ورودی های 90 کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد جناح
پایگاه فرهنگی خبری باشگاه گازال جناح
گروه آموزش ابتدایی بستک
کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی بستک
مشاور مدرسه ( خانم فرهادداد)
دریچه ای رو به علوم دانشگاهی
پایگاه خبری دهتل
بام میناب
مرکز مشکلات ویژه یادگیری بستک
سردار نوروزی - کاریان کهن
گازال اف سی
آرامش روان
دبستان عبدالله فرامرزی کنارسیاه
مشاهده برج میلاد ( مجازی )
انجمن معلمان ایران
لیست دانشگاههای جهان
جناح نما
امور اداری و تشکیلات میانکوه ( حمید دهیری )
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM