سیری در سخن بزرگان

هفته چهارم مهر

شنبه ( 26 / 7 / 93 ) : «حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش . »فریدریش نیچه

یکشنبه ( 27 / 7 / 93 ) : « اشکهای دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست  .  »بودا                                                                

دوشنبه ( 28 / 7 / 93 ) : « آدمی ریشه در خاک و طبیعت زیبا دارد آنانی که پاک روانند نسیم دل انگیز این زیبایی اند  .  »حکیم ارد بزرگ

سه شنبه ( 29 / 7 / 93) : « انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد  . »دوسن پیر

چهارشنبه ( 30 / 7 / 93 ) : «اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . »بتهوون

پنج شنبه ( 1 / 8 / 93 ) : « آنان که نمی توانند مسئولیت قبول کنند ، به رهبر نیاز دارند و برای داشتن رهبر داد و هوار راه می اندازند  . » هرمان هسه

جمعه ( 2 / 8 / 93 ) : «پیوندمان را با یادآوری سرشت نیکمان نیرومندتر سازیم . »حکیم ارد بزرگ

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 12:10  توسط محمد | 

هفته سوم مهر

شنبه ( 19 / 7 / 93 ) : «وقتی که رویا می بینم ، احساس جوانی می کنم  . »الیزابت کوتورث

یکشنبه ( 20 / 7 / 93 ) : « مردم همواره گوش به ندای بخشندگان دارند  .  »حکیم ارد بزرگ                                                                                

دوشنبه ( 21 / 7 / 93 ) : « خودت را بشناس و به آن ببال .  »حکیم ارد بزرگ

سه شنبه ( 22 / 7 / 93) : « امید غذای روزانه بیچارگان است . »هرشل

چهارشنبه ( 23 / 7 / 93 ) : «همای بخت بر شانه ات نخواهند نشست ، مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی  . »حکیم ارد بزرگ

پنج شنبه ( 24 / 7 / 93 ) : « درختان شاهد ستمگری و ناراستی آدمیان هستند  . » حکیم ارد بزرگ

جمعه ( 25 / 7 / 93 ) : «حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش . »فریدریش نیچه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 8:46  توسط محمد | 

هفته دوم مهر

شنبه ( 12 / 7 / 93 ) : «ادب نمایه آغازین خرد است . »حکیم ارد بزرگ

یکشنبه ( 13 / 7 / 93 ) : « اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزویی برآورده نمی شد  .  »یونسکو                                                   

دوشنبه ( 14 / 7 / 93 ) : « مقام عالی انسانی در برابر شماست ، آن را به دست آورید .  »شیللر

سه شنبه ( 15 / 7 / 93) : « به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد  . »شیلون

چهارشنبه ( 16 / 7 / 93 ) : «خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب می گردند  . »حکیم ارد بزرگ

پنج شنبه ( 17 / 7 / 93 ) : « اگر آنچه انجام می دهید ناحق باشد ، موفقیتی کشب نخواهید کرد . » توماس کارلایل

جمعه ( 18 / 7 / 93 ) : «وقتی که رویا می بینم ، احساس جوانی می کنم  . »الیزابت کوتورث

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مهر 1393ساعت 9:4  توسط محمد | 

هفته اول مهر

شنبه ( 5 / 7 / 93 ) : «عشق و شور زندگانی را  از درون خودتان جست و جو کنید ، سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید . »باربارا دی آنجلیس

یکشنبه ( 6 / 7 / 93 ) : « کسانی که با افکار عالی و خوب دمسازند ، هرگز تنها نیستند .  »سیدنی

دوشنبه ( 7 / 7 / 93 ) : « تندرستی پرشگاه روان بیدار است ، برای گشودن دروازه های پیروزی .  »حکیم ارد بزرگ

سه شنبه ( 8 / 7 / 93) : « اگر بر ناتوان خشمگین شوی ، دلیل بر این است که قوی نیستی . »هرمان هسه

چهارشنبه ( 9 / 7 / 93 ) : «همچنان که عضلات بدندر اثر ورزش نیرومند تر می شوند ، قدرت تصمیم با تمرین افزایش می یابد  . »آنتونی رابینز

پنج شنبه ( 10 / 7 / 93 ) : « عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . » باربارا دی آنجلیس

جمعه ( 11 / 7 / 93 ) : «ادب نمایه آغازین خرد است . »حکیم ارد بزرگ

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:2  توسط محمد | 

هفته دوم شهریور

شنبه ( 8 / 6 / 93 ) : «اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد ، سعی و عمل دیگر معنی نداشت . » موریس مترلینگ

یکشنبه ( 9 / 6 / 93 ) : « چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد ،  با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید .  » حضرت علی (ع)

دوشنبه ( 10 / 6 / 93 ) : « هرگاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آن را رها نکنید .  »آنتونی رابینز

سه شنبه ( 11 / 6 / 93) : «هرکاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید . »باربارا دی آنجلیس

چهارشنبه ( 12 / 6 / 93 ) : «انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت به علت وقوع آن تلقی و قبول نماید . »مترلینگ

پنج شنبه ( 13 / 6 / 93 ) : « به هرچیز دنیا که بیشتر انس داری بیشتر از آن بترس . » حضرت علی (ع)

جمعه ( 14 / 6 / 93 ) : «آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است . » موریس مترلینگ
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم شهریور 1393ساعت 9:14  توسط محمد | 

هفته اول شهریور

شنبه ( 1 / 6 / 93 ) : «چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخررا سپری می کنی . »حضرت علی(ع)

یکشنبه ( 2 / 6 / 93 ) : « کره خورشید را تحمل می کند به استدلال عقلانی شما می خندد و با چشم حقارت به شما می نگرد و تفرج کنان ازوسط کوره آهن گذاری عبور می نماید .  » موریس مترلینگ

دوشنبه ( 3 / 6 / 93 ) : « یکی از معجزات عشق این است که ما از دردهای آن نیز لذتی احساس می کنیم . »ژان ژاک روسو

سه شنبه ( 4 / 6 / 93) : «هرچه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید ،برای دیگران مقاومت ناپذیرترخواهند شدوآن ها کمتر می توانندشمارا نادیده بگیرند . »باربارا دی آنجلیس

چهارشنبه ( 5 / 6 / 93 ) : «هیچ چیزدر دنیا ارزش آن را ندارد که به خاطرش به ماتم نشینی وهیچ دنیا لیاقت آن را ندارد که به خاطرش مستانه فریادشادی سر کنی . »حضرت علی (ع)

پنج شنبه ( 6 / 6 / 93 ) : « به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست ، مقدمه جدایی از اوست . » حضرت علی (ع)

جمعه ( 7 / 6 / 93 ) : «اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد ، سعی و عمل دیگر معنی نداشت . موریس مترلینگ
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور 1393ساعت 9:51  توسط محمد | 

هفته چهارم مرداد

شنبه ( 25 / 5 / 93 ) : «حتی بدون آشنایی و انتظار هم می توان یار دیگران بود  .   » اسکار وایلد

یکشنبه ( 26 / 5 / 93 ) : « برای مادر واژه ای زیباتر از فداکار نمی توان یافت .  » حکیم ارد بزرگ

دوشنبه ( 27 / 5 / 93 ) : « اگر از احساسات خود ناراضی هستید مرکز توجه خود و یا شیوه عملکرد خود را تغییر دهید ، تابلافاصله تغییری در عواطفتان ایجاد شود . »آنتونی رابینز

سه شنبه ( 28 / 5 / 93) : «انتخاب های شما همگی از سر عشق خواهند بود . »باربارا دی آنجلیس

چهارشنبه ( 29 / 5 / 93 ) : «اسطوره ها زایندهاند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند . »حکیم ارد بزرگ

پنج شنبه ( 30 / 5 / 93 ) : « مشتاق باشید که زندگی را همانگونه که هست ، بپذیرید . » ویلیام جیمز

جمعه ( 31 / 5 / 93 ) : «چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخررا سپری می کنی . »حضرت علی(ع)
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:29  توسط محمد | 

مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

باتوجه به تقویم زمانبندی آزمون سراسری مصاحبه  تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت  رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش دردانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از روز پنج شنبه مورخ 30/5/93 لغایت 7/6/93به شرح جدول ذیل می باشد

مکان: بلوار علی بن ابیطالب ،چهارراه پگاه ،پردیس شهید بهشتی هرمزگان ساختمان شماره 1 (شهید باهنر)

 ضمنا مصاحبه خواهران در پردیس شهید بهشتی هرمزگان بلوار علی بن ابیطالب ،چهارراه پگاه ،ساختمان شماره 1 (شهید باهنر)انجام میشود.
برنامه زمانی شرکت در مراحل مصاحبه دانشگاه فرهنگیان
 

روز

تاریخ

حرف اول نام خانوادگی

پنج شنبه

30/5/93

الف ب پ ت

جمعه

31/5/93

ث ج چ ح

شنبه

1/6/93

خ د ذ-  ر

یک شنبه

2/6/93

ز ژ س ش

دو شنبه

3/6/93

ص ض- ط ظ

سه شنبه

4/6/93

ع غ ف ق

چهارشنبه

5/6/93

ک گ ل

پنج شنبه

6/6/93

م ن و

جمعه

7/6/93

ه ی جامانده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

1-اصل و تصویر گواهینامه دوره پیش دانشگاهی که تا تاریخ 31/06/1392 اخذ شده باشد.

2-اصل و تصویر گواهی دیپلم متوسطه و سال ماقبل دیپلم

3- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید فارغ التحصیلان سال 84 تا 91

4- اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات

5- اصل کارت ملی بانضمام 2 برگ تصویر از پشت و روی آن

6- 6 قطعه عکس 4*3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری

7- دانشجویانی که در حال تحصیل میباشند مدرک کاردانی یا نامه انصرافی پس از تسویه حساب کامل با موسسه زیربط.

 8- چنانچه دارای گواهی پایان خدمت می باشید اصل و فتوکپی آن

9- مدارک لازم جهت تعیین وضعیت بومی بودن : اصل شناسنامه یا مدارک تحصیلی 3 سال دوره متوسطه (ریز نمرات)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:28  توسط محمد | 

هفته سوم مرداد

شنبه ( 18 / 5 / 93 ) : « آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست  .   » سعدی

یکشنبه ( 19 / 5 / 93 ) : « اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر .  » ناپلئون

دوشنبه ( 20 / 5 / 93 ) : « از هر چیزی تازه اش را انتخاب کن ولی از دوستان کهنه اش را . »حضرت علی (ع)

سه شنبه ( 21 / 5 / 93) : «پشتکار ، ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهم تر است . »آنتونی رابینز

چهارشنبه ( 22 / 5 / 93 ) : «پیشینه کهن پر است از داستان های بریده شدن نای دژخیمان بدست مردم . »حکیم ارد بزرگ

پنج شنبه ( 23 / 5 / 93 ) : « اندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را کشنده می کند . » حکیم ارد بزرگ

جمعه ( 24 / 5 / 93 ) : «حتی بدون آشنایی و انتظار هم می توان یار دیگران بود  .   »اسکار وایلد

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مرداد 1393ساعت 12:11  توسط محمد | 

! سیری در سخن  بزرگان !

هفته دوم مرداد

شنبه ( 11 / 5 / 93 ) : « چون راه رفتن آموختم به دویدن پرداختم .   »نیچه

یکشنبه ( 12 / 5 / 93 ) : « تو فقط امروز زنده نیستی ، فکر آینده هم باش .  » مارسل آشارچ

دوشنبه ( 13 / 5 / 93 ) : « شناخت ما از کرانه دریای وجوی بزرگان ، تنها به اندازه میان دید چشم اندیشه ماست و نه بیشتر . »حکیم ارد بزرگ

سه شنبه ( 14 / 5 / 93) : «پیروزی واقعی جان آدمی ، فکر کردن است . »هوگو

چهارشنبه ( 15 / 5 / 93 ) : «نگهداری ثروت به مراتب دشوارتر از کسب آن است . »گورکی

پنج شنبه ( 16 / 5 / 93 ) : « تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی پوشش است . » حکیم ارد بزرگ

جمعه ( 17 / 5 / 93 ) : « آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست  .   »سعدی

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 11:29  توسط محمد | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دقت و سیر در سخنان به ما نکاتی می آموزد که شاید هرگز آنها را تجربه نکنیم .

پیوندهای روزانه
جناح آنلاین
دانشگاه آزاد اسلامی جناح
پایگاه کنکور
شهرداری جناح
جامعه مجازی ایرانیان
سایت احمد جباری
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
شهریور 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
آرشيو
آرشیو موضوعی
اخبار
پاسخ به سوالات
سروده های ناصر چمن پیرا
مقالات علمی و آموزشی
گروههای آموزشی
آثار معلمان و . . .
کتاب های درسی و آموزشی
نمونه سوالات امتحانی
لباس فرم مدارس
نتایج کنکور و قبولی دانشگاه
برچسب‌ها
هیچ (1)
دریافت بخشنامه (1)
جذب سرباز معلم هرمزگان (1)
راهنمای کامل ثبت نام دانش آموزان سناد (1)
پیوندها
سازمان سنجش
بلاگفا
جناح 83
دانشگاه آزاد اسلامی جناح
وبلاگ دبستانیها معلم کلاس پنجم( مصطفی راد)
دبستان توحید جناح
وبلاگ معلم جناحی ( شهرام شجاعی )
لینک باکس معلمان
مدرسه اینترنتی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
وبلاگ هیچ در زبان انگلیسی
گوگل
یاهو
پیک آموزشی ( اخلاق نیک )
پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان
جناح قلب تپنده هرمزگان ( زیباترین عکسهای جناح)
حکمت ایلود آموزش ابتدایی شهرستان بستک
اتحادیه انجمن آموزشی معلمان فیزیک ایران
جناح آنلاین
آموزنده ها
هرنگ زیبا
حسابداری و پرسش و پاسخ
باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح
آثار سخنسرایان پارسی‌گو
مجله گل آقا
بشاگرد
روزنامه ندای هرمزگان
دریا نیوز
جناح عکس
خالو راشد
صبح ساحل
سلام کوخرد
اندیشگاه معلم کانون تفکر
جناح قلم (سایت دینی فرهنگی اجتماعی جناح)
معلم گرامی
کدبانوی جناحی( آشپزی )
کهنه اوز
زیبانیوز وبلاگ دانش و سرگرمی معلمان و دانش آموزان
بانک ملی ایران
تنور داغ ورزش هرمزگان
انجمن فرهنگی،تربیتی روستاهای کهنه وشهرک
برنامه های رایگان ویژه مدارس
پایگاه آموزش زبان
کارشناس آموزش ابتدایی ( عابری )
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور
خانه معلم های سراسر کشور
تنب کوشک
مشاور مدرسه
جناح موبایل
تدریس**یادگیری**ارزش یابی
ورودی های 90 کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد جناح
پایگاه فرهنگی خبری باشگاه گازال جناح
گروه آموزش ابتدایی بستک
کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی بستک
مشاور مدرسه ( خانم فرهادداد)
دریچه ای رو به علوم دانشگاهی
پایگاه خبری دهتل
بام میناب
مرکز مشکلات ویژه یادگیری بستک
سردار نوروزی - کاریان کهن
گازال اف سی
آرامش روان
دبستان عبدالله فرامرزی کنارسیاه
مشاهده برج میلاد ( مجازی )
انجمن معلمان ایران
لیست دانشگاههای جهان
جناح نما
امور اداری و تشکیلات میانکوه ( حمید دهیری )
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM